Πιστοποιήσεις - Άδειες

Η Εταιρία μας διαθέτει τις απαραίτητες άδειες για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία οργανικών υπολειμμάτων. Επιπλέον, διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ενώ από το 2013 έχει ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο των επίσημων προμηθευτών της NESTLE έχοντας πιστοποιηθεί  με το πρότυπο “Responsible Sourcing Audit Program” από την Intertek.

ISO 9001 Greek

Πιστοποιήσεις - Άδειες Iso 9001

Intertek Nestle Audit

Πιστοποιήσεις - Άδειες Intertek Nestle Audit

ISO 9001 English

Πιστοποιήσεις - Άδειες Iso 9001 2