Εγκαταστάσεις

H ECO-TERRA διαθέτει δυο πλήρως εξοπλισμένες εργοστασιακές μονάδες επεξεργασίας και συσκευασίας εδαφοβελτιωτικών στη Ριτσώνα Εύβοιας.

Oι εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία το 2011, ακολουθώντας ένα σχεδιασμό που στοχεύει:

  • στη πλήρη αξιοποίηση και ανακύκλωση των οργανικών υπολειμμάτων με τα μέγιστα οφέλη για το περιβάλλον,
  • στη δημιουργία μιας υγιούς και βιώσιμης δραστηριότητας σε οικονομικό επίπεδο,
  • στη μελλοντική προσθήκη νέων εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες (πχ. Μονάδα παραγωγής βιοαερίου 500kw)
Εγκαταστάσεις - Μονάδα Α΄
Εγκαταστάσεις - Μονάδα Β΄

Οι εγκαταστάσεις της ECO TERRA στην Εύβοια διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τόσο στο τομέα διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων και ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 2 και 3 (Ζ.ΥΠ.) όσο και στους τομείς κομποστοποίησης και συσκευασίας των τελικών προϊόντων.