Εταιρικό Προφίλ

Η ΕCO-TERRA ABEE δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων με τη μέθοδο της λιπασματοποίησης, διαθέτοντας μια σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα, καθώς και μια ξεχωριστή εγκατάσταση αποθήκευσης και συσκευασίας εδαφοβελτιωτικών στη Ριτσώνα Εύβοιας.

Η ECO-TERRA αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που εφάρμοσαν, σε βιομηχανική κλίμακα, τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία της κομποστοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ως μια ολοκληρωμένη λύση για την αξιοποίηση των οργανικών υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων.

Σήμερα, η ECO-TERRA εξυπηρετεί τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Ελλάδα, διατηρώντας μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις που θεμελιώθηκαν χάρη στη ποιότητα και στη συνέπεια των υπηρεσιών της, καθώς και χάρη τα οφέλη της αξιοποίησης των υποπροϊόντων με τη μεθοδολογία της κομποστοποίησης.

Εταιρικό Προφίλ - Backhus
Εταιρικό Προφίλ - Γραφείο

Η Εταιρεία μας διαθέτει ένα δυναμικό και έμπειρο διοικητικό σχήμα με το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της, αλλά και νέων επενδύσεων, προκείμενου :

  • να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των πελατών της

  • να τηρεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας,

  • να παράγει εδαφοβελτιωτικά υψηλής ποιότητας.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ECO TERRA, απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, τόσο στον τομέα των εισερχομένων πρώτων υλών, στη διαδικασία παραγωγής εδαφοβελτιωτικού, αλλά και στο τομέα των πωλήσεων και της διάθεσής του σε καλλιέργειες, φυτώρια, θερμοκηπικές εγκαταστάσεις και garden centers σε όλη την Ελλάδα.