Κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση θεωρείται παγκοσμίως ως μία από τις βασικές μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων.

Η επίδραση των εδαφοβελτιωτικών, θεωρείται ευεργετική καθώς αναζωογονούν το έδαφος  από τους εξαντλητικούς ρυθμούς των εντατικών καλλιεργειών, της μακροχρόνιας χρήσης χημικών λιπασμάτων και ακατέργαστων ζωικών αποβλήτων.

Κομποστοποίηση - Εξυγίανση

Τα Εδαφοβελτιωτικά συντελούν στην:

  • Αύξηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους
  • Βελτίωση της υφής και της δομής του εδάφους
  • Αύξηση της συγκράτησης θρεπτικών συστατικών και νερού (λιγότερες απαιτήσεις σε νερό – άρδευση)
  • Αύξηση της αντοχής στη διάβρωση από τον άνεμο και το νερό
  • Αύξηση της ενεργούς μικροχλωρίδας

Η Κομποστοποίηση εξασφαλίζει:

  • Τη πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων με την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.
  • Τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των οργανικών αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.
  • Τη βελτίωση των εδαφών φτωχών σε άνθρακα με τη χρήση των προϊόντων λιπασματοποίησης και ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων (Πράσινη Βίβλος για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (sec 2008,2336).
Κομποστοποίηση - Backhus

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κομποστοποίηση - Διαδικασία Παραγωγής Προϊόντων

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤ (Turner Machines)

Oι αναστροφείς κόμποστ (κατηγορία: Turner Machines), αποτελούν το κυριότερο εργαλείο της κομποστοποίησης καθώς έχουν τη δυνατότητα να αναστρέφουν το υλικό και να προσφέρουν αερισμό στο κόμποστ. Ο αερισμός είναι βασική και αναγκαία διεργασία σε ένα σύστημα κομποστοποίησης γιατί ομογενοποιεί το υλικό ελέγχοντας τα επίπεδα υγρασίας του, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει τα αέρια προϊόντα της κομποστοποίησης και τη θερμότητα που παράγεται. Τέλος δίνει νέα επιφάνεια αποδόμησης στους μικροοργανισμούς.

Ταυτόχρονα, τα μηχανήματα ανάδευσης ενσωματώνουν σύστημα διαβροχής αλλά και σύστημα κάλυψης των σειραδιών με ειδικά πανιά έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη εργονομία κατά την επεξεργασία του κόμποστ, πραγματοποιώντας και τις τρεις διεργασίες ταυτόχρονα.