Η Eco Terra συνεχώς δίπλα στο “Athens Equestrian Festival” (2024)
May 24, 2024

«Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ… και ακόμη πιο μακριά»: To ESG πρόγραμμα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας για ένα καλύτερο αύριο

Πιστή στον εταιρικό της Σκοπό, στοχεύει σταθερά στο «ΜΗΔΕΝ…και ακόμη πιο μακριά», μέσω ενός ολοκληρωμένου ESG προγράμματος σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση!

Με συγκεκριμένο σχεδιασμό και στόχους που αποβλέπουν στο 2040, και με ενδιάμεσο σταθμό το 2030, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεσμεύεται για:

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα: Επενδύοντας σταθερά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στο σύνολο των εγκαταστάσεών της και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής, η εταιρεία πέτυχε και στα δύο εργοστάσιά της, την τελευταία πενταετία: μείωση 11% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας και μείωση 6,5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών και συσκευασιών: Εστιάζοντας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, καθώς και σε πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασιών, αφαίρεσε το χρώμα από τα DraughtMaster βαρέλια της, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού: Βελτιστοποιώντας συνεχώς τις διαδικασίες σε κάθε στάδιο της παραγωγής, μέσω της επαναξιοποίησης και ανακύκλωσης του νερού που χρησιμοποιείται, η εταιρεία πέτυχε, κατά την τελευταία πενταετία, μείωση 18% της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο εργοστάσιά μας.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεύθυνη κατανάλωση: Προωθώντας ενεργά την υπεύθυνη κατανάλωση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, με ποιοτικές επιλογές χωρίς ή με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, στοχευμένες συνεργασίες με τους πελάτες και εκπαιδεύσεις για τους εργαζομένους της.

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία: Με την Υγεία & Ασφάλεια ως μόνιμη προτεραιότητα, σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά, η εταιρεία πέτυχε ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα για το 2023, αύξηση 3,7% στο ποσοστό συμμόρφωσης στους βασικούς κανόνες ασφαλείας και αύξηση 22% των αναφορών μη ασφαλών συμπεριφορών.

Παράλληλα, με τους ανθρώπους της να αποτελούν την πραγματική της «δύναμη», η εταιρεία επιδιώκει τη διατήρηση:

– Ενός ασφαλούς, ευχάριστου και σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων, στον εμπλουτισμό των ψηφιακών της εργαλείων και σε πληθώρα πρωτοβουλιών που αφορούν στην επιβράβευση, αναγνώριση και ευεξία των εργαζομένων της.

– Ενός υγιούς κλίματος πολυφωνίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους και με μηδενική ανοχή σε κάθε μορφής διάκριση. Χαρακτηριστικά, κατά το 2023, αύξησε κατά 3% τις γυναικείες προσλήψεις, με αυτές να ανέρχονται στο 40% του συνόλου των εργαζομένων, ενώ η γυναικεία συμμετοχή στην ομάδα διοίκησης της εταιρείας ξεπερνά το 50%. Ταυτόχρονα, συνέχισε την ενεργή υποστήριξη ομάδων ατόμων με αναπηρία και λάνσαρε την πρώτη πλήρως προσβάσιμη καμπάνια επικοινωνίας στην κατηγορία της, μέσω του brand Mythos, η οποία και αποτέλεσε ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της συμπερίληψης.

Την ίδια στιγμή, με βασικό μέλημα την επιστροφή αξίας, τόσο προς τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται όσο και προς το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, η εταιρεία ενεργοποιείται μέσω:

– Συνεργειών, προγραμμάτων επικοινωνίας, εθελοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών στήριξης και προσφοράς, με στοχευμένες δράσεις προς φορείς και οργανισμούς για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε όλη τη χώρα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μερικά μόνο από τα στοιχεία που καθιστούν την Ολυμπιακή Ζυθοποιία «κάτι περισσότερο από μια ζυθοποιία».

Πηγή: www.insider.gr