ΠΡΟΙΟΝΤΑ COMPOST

Showing all 3 results

 • Προϊόντα - Edem Compost 20L

  Edem Compost 20L

  Το Edem compost συσκευάζεται από την Eco Terra ΑΒΕΕ σε σακια των 20 λίτρων η οποία διατίθεται σε παλέτα των 120 σακιών.

 • Edem Compost 50L

  Το Edem compost συσκευάζεται από την Eco Terra ΑΒΕΕ σε σακια των 50 λίτρων η οποία διατίθεται σε παλέτα των 48 σακιών.

 • Προϊόντα - Big Bag

  Edem Compost Big Bag 800L / Χύδην

  Το Edem compost για επαγγελματίες συσκευάζεται από την Eco Terra ΑΒΕΕ σε σακιά Big Bag των 800 λίτρων, ενώ μπορεί να διατεθεί χύδην σε μεγαλύτερες ποσότητες και ειδική κοκκομετρία κατόπιν ειδικής παραγγελίας.