Προϊόντα - Terra Grow Γενικής Χρήσης 20L
Τerra Grow Γενικής Χρήσης 20L
September 23, 2016
Προϊόντα - Edem Compost 20L
Edem Compost 20L
September 23, 2016
Show all
EDEM COMPOST50-new

Edem Compost 50L


Το Edem compost συσκευάζεται από την Eco Terra ΑΒΕΕ σε σακια των 50 λίτρων η οποία διατίθεται σε παλέτα των 48 σακιών.

Πρόκειται για ένα άριστο εδαφοβελτιωτικό που προέρχεται από την κομποστοποίηση.

Την απλή δηλαδή διαδικασία κατά την οποία, με βιολογική αποδόμηση των οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων κάτω από ελεγχόμενες από τον άνθρωπο συνθήκες, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι αερόβιοι μικροοργανισμοί, χωρίς καμία χημική προσθήκη αξιοποιείται η «πλεονάζουσα» βιομάζα (πρωτογενής οργανική ουσία), μετατρέποντάς τη σε σταθεροποιημένο, οργανικό εδαφοβελτιωτικό (Νόμος 1565/1985 ΦΕΚ 164 Α΄ άρθρο 1 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 6 του Νόμου 2732/1999 ΦΕΚ 154) πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, το κομπόστ, υλικό χρήσιμο για κάθε φυτικό οργανισμό, το οποίο είναι απαλλαγμένο από παθογόνα σπόρους και ζιζάνια.

Στην ECO-TERRA ΑΒΕΕ για την παραγωγή του Edem compost αξιοποιούνται οργανικά υπολείμματα αποκλειστικά από:

  • Αγροτικά και γεωργικά υπολείμματα (κλαδέματα, χόρτα)
  • Ζωικά απόβλητα όπως κόπρανα ζώων (κοπριές και στρωμνές )
  • Έτοιμα συσκευασμένα προϊόντα (όλα τα είδη τροφίμων, γαλακτοκομικά προϊόντα , αναψυκτικά, καφέ, ποτά κ.α.) που βγαίνουν ελαττωματικά από την παραγωγή ή έχουν λήξει ή έχουν αλλοιωθεί.
  • Φυτικά κατάλοιπα όπως φρούτα, λαχανικά, κακάο, μπαχαρικά, τσάι κ.α. τα οποία έχουν αλλοιωθεί και είναι ακατάλληλα προς κατανάλωση

Κατά την διαδικασία παραγωγής και κατά την εμπορία του προϊόντος ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται για τα εδαφοβελτιωτικά της κατηγορίας «κόμποστ» από την Κοινοτική Νομοθεσία

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Κατά την διαδικασία παραγωγής και κατά την εμπορία του προϊόντος ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται για τα εδαφοβελτιωτικά της κατηγορίας «κόμποστ» από την Κοινοτική Νομοθεσία

  • ΚΥΑ 80568/4225/22.03.1991 ΦΕΚ Β΄ 641 «Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & αστικών λυμάτων»
  • ΚΥΑ 114218/31.10.1997 ΦΕΚ Β΄ 1016 «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
  • ΚΥΑ 16190/1335/09.06.1997 ΦΕΚ B΄ 519 «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης»
  • ΚΥΑ 217217/08.08.2004 ΦΕΚ Β΄ 35 «Κυκλοφορία υποπροϊόντων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εδαφοβελτιωτικών ουσιών, υποστρωμάτων καλλιεργειών, ουσιών υποβοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για χρήση τους στη γεωργία»

Το παραγόμενο κόμποστ συσκευάζεται από την Eco – Terra ΑΒΕΕ με την επωνυμία “Edem compost” σε σακιά των 20 και 50 λίτρων.

Στη συσκευασία αναγράφονται (σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία), όλα όσα πρέπει και ζητά να γνωρίζει ο καταναλωτής, για την προέλευσή του, τον τρόπο παραγωγής του, την περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, και τον τρόπο χρήσης του, με τρόπο που δεν του δημιουργεί απορίες, και δεν τον κατευθύνει ψευδεπίγραφα για χρήση του προϊόντος ως λίπασμα.

Προϊόντα - Άλλα Στοιχεία - Edem Compost 50L.
Προϊόντα - Άλλα Στοιχεία -Edem Compost 1
Προϊόντα - Άλλα Στοιχεία -Edem Compost 2