Συλλογή & Μεταφορά

H ECOTERRA διαθέτει μεγάλο στόλο φορτηγών (ψυγεία, βυτία, επικαθήμενα, ανατρεπόμενα) καθώς και μεγάλο αριθμό κάδων συλλογής για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ΕCOTERRA είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Διαθέτουμε άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας

Συλλογή Μεταφορά - Φορτηγό

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 6970283408 & 2108900177