Ειδήσεις - Λύματα
Με νέο πρόστιμο κινδυνεύει η Ελλάδα για την (μη) επεξεργασία λυμάτων
September 28, 2016
Ειδήσεις - Απόβλητα Ζώων

Ειδήσεις - Απόβλητα Ζώων

«Πράσινη» πηγή ενέργειας τα απόβλητα των ζώων

Μηδενικό κόστος πρώτης ύλης και πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον θα μπορούσαν να προκύψουν από την αξιοποίηση του βιοαερίου από απόβλητα ζώων, τα οποία παράγονται από τις κτηνοτροφικές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και την Θεσσαλία.

Όπως έχει εκτιμηθεί στο παρελθόν, το δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα ζώων, μεταφρασμένο σε μεγαβάτ (MW) ηλεκτροπαραγωγής, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 86 MW, αντίστοιχο με εκείνο τριών μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Το μεγαλύτερο δυναμικό εντοπίζεται στην Κ. Μακεδονία (δυνητική παραγωγή 33 MW από βοοειδή και 2 MW από χοίρους), ενώ έπονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (συνολικά 16 MW), η Θεσσαλία (15 MW), η Δυτική Μακεδονία (10 MW) και η Ήπειρος (10 MW).

Ειδήσεις - Απόβλητα Ζώων